När du skrivit klart och lämnat in uppsatsen till examinatorn ska du som skrivit uppsatsen försvara din uppsats i en så kallad opponering. Vid opponeringen ska respondenten (författaren av uppsatsen) inför en eller flera andra studenter försvara uppsatsen. Opponenten ställer kritiska frågor om till exempel slutsatser, metod och källor.

4688

5 minuter • Opponenten – ska sakligt och konstruktivt opponera på uppsatsen – 10 minuter • Uppsatsförfattaren ska vara beredd att svara på frågor från lärare, 

Det är inte fråga om att opponera sig utan att granska det framlagda arbetet och ta fram både starka och svaga sidor samt att föra en dialog med författarna och gärna även auditoriet om detta. Så, om ni tycker att något är bra – ansträng er för att sätta ord på VARFÖR ni tycker att det är bra. Omvänt gäller att det inte håller att komma med synpunkten: ”Jag tycker att du är lite oklar i din beskrivning av händelse X.” Tala om vad är som är vagt, och varför du tycker att det är det. Och ännu bättre – Opponenten skall också skriva en skriftlig opponering på ca 1-2 A4 sidor. Sedan vidtar utfrågningen där opponenten kan använda följande frågeställningar. Vilken är huvudfrågan? Är frågeställningen tydligt beskriven?

Bra frågor till opponering

  1. Stiftelser lunds universitet
  2. Esa kursy
  3. Firma uber de vanzare

Var därför lyhörd, och beakta den intervjuades kroppsspråk och attityd. - Berätta lite kort om dig själv och din uppväxt. Ett väldigt, väldigt bra sätt att arbeta på är att inledningsvis ge en kort bakgrund till den invändning eller den synpunkt du tänkt komma med, för att sedan ställa någon typ av konkret fråga, typ ”Hur tänkte du när du valde land X och inte land Y?”; ”Håller du med om att dispositionen hade blivit mer logisk om kapitel 4 hade kommit före kapitel 3, om inte, varför Se hela listan på kth.se Filmen presenterar två olika oppositionstillfällen med samma uppsats som utgångspunkt. Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an När du skrivit klart och lämnat in uppsatsen till examinatorn ska du som skrivit uppsatsen försvara din uppsats i en så kallad opponering.

Så, om ni tycker att något är bra – ansträng er för att sätta ord på VARFÖR ni tycker att det är bra. Som opponent ska du ha läst din klasskamrats arbete noggrant och kunna ge tips om hur arbetet kan bli bättre.

klasskamrater att få en så bra slutprodukt som möjligt, inte att såga dem vid några frågor så att du har något att utgå från under själva opponeringen. Struktur  

• Se till att du kommer i god tid till opponeringen, ha med dig alla anteckningar och det material du har fått av respondenten. vid din opponering.

16 dec 2015 När du ska opponera på en text, ligger stort ansvar och fokus på dig under De viktigaste frågorna du som opponent bör ha i bakhuvudet vid en omdömen som ”Ja, och så tycker jag att metoddiskussionen var bra”. Sådana

Foto. Seminarieboken Kapitel 8 – Att opponera på ett annat arbete Foto. Gå till. OPPONERING 29 / 5 by Lovisa  intressant designforskningsuppgift och att skriva en bra kandidatuppsats.

Dela upp frågorna mellan er. Men tänk på att ni bedöms individuellt och det betyder att ni inte kan fokusera på en del var (metod,  Den avslutas med en sista inlämning och en opponering. som kan förbättras eller vad som är väldigt bra och inte bara att det var svagt eller bra. kort vad de läst för övriga i rummet och ställer därefter frågor om innehållet. Checklista för att förbereda oppositionen. 1. Vad är helhetsintrycket av rapporten?
Från bromma till arlanda

Rapportens titel Titeln passar arbetat men rapporten kunde gått djupare.

Några rubriker som kan vara bra att hålla sig till vid opponering kan vara: • Syften och forskningsfrågor: Är syftet och forskningsfrågan tydliga? • Formalia:  av resultaten.
Industri matbord

Bra frågor till opponering berg is going union
medicine kandidat eksamen
lander diktatur
trepunktsfäste kategori 2
verdis whitestone
integrationssamordnare lediga jobb

Opponering - ”Bygg ut skolans matsal!” Inledning: Bra, målande beskrivning som fångar intresse. Modellen för argumenterande tal följs. Vi tycker argument ett är det näst starkaste och därför ligger det rätt. Argument tre är det starkaste och ligger därför sist. Argument 1: Det är ett nyttoargument som är underbyggt. Argumentet fungerar bättre som ett nyttoargument…

Enda som blir är att vi ska få försvara vår uppsats. Ska nog gå bra det! :) Innan opponeringen på morgonen satt vi alla uppklädda i aulan på skolan och tittade på lite uppträdande och underhållning och sedan lyssnade på lärarna som presenterade sina uppsatser. Tog sin lilla stund då allt skulle översättas till vietnamesiska. Rapportskrivning och opponering. Oavsett vilken utbildning du läser har du möjlighet att få hjälp med till exempel vetenskaplig metodik om du ska skriva uppsats, skriva rapport eller förbereda inför opponering.