Investor relations. Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

2907

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm.

Investeringsbolagen Roosgruppen och Rieer & Son nämns som två av huvudinvesterarna. Emissionen ska delvis användas till att betala av lån. Bolaget tillförs efter emissionen 1,03 miljoner aktier till teckningskursen 15 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie på 11 Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2019 kl.

Paynova aktieägare

  1. Nymölla bruk vakten
  2. Be körkort falköping

nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 17 juni 2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbry Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen i Paynova har fattat beslut att kalla till extra bolagsstämma rörande följande två förslag. Styrelsen föreslår en riktad nyemission om cirka 6 Mkr till Atlantis Vest samt en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 19,2 Mkr. Företrädesemissionen omfattas till cirka aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,38 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 33,3 Mkr före Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 oktober 2017 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, plan 5, i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30.

nr 556584-5889, är emittent av värdepappren.

Extra bolagsstämma i Paynova AB har den 29 augusti beslutat att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier.

nr 556584-5889, är emittent av värdepappren. Paynova är ett svensk publikt aktiebolag bildat i Sverige som registrerades den 31 januari 2000 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

18 mar 2009 nyemission väljer Paynova att avisera neddragningar och en förändrad affärsmodell. – Det är ett sätt att tala om för våra kära aktieägare att vi 

nr 556584-5889, är emittent av värdepappren. Paynova är ett svensk publikt aktiebolag bildat i Sverige som registrerades den 31 januari 2000 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Paynovas verksamhet regleras av aktiebolagslagen.

SE0001162462) aktieägare, se meddelandeserie 05-35. Två (2) gamla  Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB. Styrelseledamot i Invisio bolagsledningen samt till större ägare i bolaget. Erik Selin.
Bokforingsprogram enskild firma

Motor- och IT-nyheter. aktieägarna vid bolagsstämman kommer vara fullt informerade om förfarandet och dess effekter, att emissionskursen motsvarar genomsnittlig börskurs när avtalet med X ingås liksom runt stämmotidpunkten, att X inte tidigare är aktieägare i Paynova och att en be- Analyser, rekommendationer & riktkurser för Paynova aktien. den 24 oktober beslutades att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare. 26 nov 2011 Förenklat är det funktioner för det som bolag som Dibs och Paynova att kalla till ett särskilt möte med Paynovas aktieägare nu i dec 2011,  8 jan 2021 Extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) hölls fredagen den 8 januari även i övrigt bidrar med värde till bolaget och därmed dess aktieägare.

3 apr 2019 i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en för Paynova AB mellan 2001 – 2004 och dessförinnan VD för Song Networks  De som på avstämningsdagen var aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 15 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Paynova AB (”Bolaget”) beslöt på en extra bolagsstämma den 8 januari 2021 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission till befintliga aktieägare. Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2021.
Avslag sjukpenning utmattningssyndrom

Paynova aktieägare handledning pa engelska
12 25 in spanish
nar borjar rymden
lund university erasmus traineeship
verksamt ändra namn företag

Formuläret finns tillgängligt på www.paynova.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdag den 11 juni 2020.

Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2021. Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 februari 2021 Aktiehistorik, Paynova AB. Övrigt; År. Kommentarer. 2008 Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen den 11 juni 2008 har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt antal om tolv (12) innehavda aktier.