Kommissionen har lagt fram idéer i sitt meddelande och i sitt arbetsdokument för dessa skulle kunna tas med i kommissionens arbetsdokument om alkohol, 

2093

statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Denna korta rapport består av en översikt över de viktigaste händelserna i EU på de handelspolitiska skyddsåtgärdernas område under 2014, och liksom tidigare år kompletteras den med ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med detaljerade bilagor. Svensk översättning av 'coincidence' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här. Varför viktigt för Stockholm?

Kommissionens arbetsdokument

  1. Esters kok
  2. Mord hermodsdal
  3. Norsk alv nea
  4. Visby kommun lediga jobb
  5. Sweden admission portal
  6. Soka utbildning i danmark
  7. Manadslon elektriker

Arbetsdokumentet utgjorde basen för en dialog mellan kommissionen och KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2020 SWD(2020) 526 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 2020 Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN OCH EUROGRUPPEN Av Christine Storr (Kirchberger) Artikel 29-gruppen – som har omnämnts tidigare på denna blogg – har nyligen publicerat ett arbetsdokument om villkor för avtal mellan EU-personuppgiftsbiträden (‘registerförare’) och under-personuppgiftsbiträden utanför EU: Working document 01/2014 on Draft Ad hoc contractual clauses “EU data processor to non-EU sub-processor”. Arbetsdokumentet kommer att följas av ett meddelande från kommissionen i slutet av året, med ytterligare analys och förslag till strategier. Kommissionens grönbok om konvergens mottogs från första början med stort intresse (IP/98/254), och detta intresse höll i sig ända till slutet av det samrådsförfarande som omfattade två offentliga hearings. Av EU-kommissionens arbetsdokument om artikel 53 följer att en dispensansökan är en sista utväg för att avvärja en fara. Det har inte meddelats några dispenser i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det finns starka skäl till att EU valt att helt förbjuda imidakloprid och inte valt att undanta sockerbetsodling. Kommissionen lade den 24 november 2009 fram ett arbetsdokument om framtidsstrategin, EU 2020, KOM (2009) 647 slutlig.

Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens … kommissionen bryssel den 25.5.2016 swd(2016) 163 final arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar vÄgledning om genomfÖrandet/tillÄmpningen av direktiv 2005/29/eg om otillbÖrliga affÄrsmetoder följedokument till meddelandet frÅn kommissionen till europaparlamenetet, rÅdet, europeiska ekonomiska och sociala kommittÉn samt arbetsdokument frÅn kommissionens avdelningar Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om översyn av målen i direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar Kommissionens Arbetsdokument - Ömsesidigt erkännande av avgöranden om föräldraansvar KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Rapport om medlemsstaternas erfarenheter vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version) för perioden 2006–2009 Denna rapport är kommissionens sammanställning av de rapporter som enskilda SWD (Kommissionens arbetsdokument) Arbetsdokument och gemensamma arbetsdokument från kommissionens avdelningar (konsekvensbedömningar, sammanfattningar av konsekvensbedömningar, andra arbetsdokument).

För att förtydliga sammanhanget kring vitboken bör följande två arbetsdokument från kommissionen beaktas: a) kommissionens arbetsdokument om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustlagstiftning (EC antitrust damages actions – SWP), som mer ingående förklarar övervägandena bakom vitboken och ger en kortfattad genomgång av befintlig gemenskapsrätt på området, och b

Den sökande hänvisar också till kommissionens arbetsdokument av den 20 december 2017 med titeln Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations (4) som beskriver de särskilda marknadsförhållandena i det berörda landet och i synnerhet snedvridningarna av marknaden inom sektorerna för keramiska material, elektronik och Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Hungarian. Examples translated by humans: munkairatok, munkadokumentum, munkadokumentumok. Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: työllisyys, työasiakirja, tyÖasiakirja, tydasiakirjat, sec(2006)1165.

Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: työllisyys, työasiakirja, tyÖasiakirja, tydasiakirjat, sec(2006)1165.

57 5.2 Utgör prisparitetsvillkor en resultatöverträdelse?

Därmed Kommissionens arbetsdokument visar betydelsen av att ta med DIH i  Kommissionen har lagt fram idéer i sitt meddelande och i sitt arbetsdokument för dessa skulle kunna tas med i kommissionens arbetsdokument om alkohol,  I detta meddelande, som antas tillsammans med en rekommendation[7] och kommer att åtföljas av arbetsdokument från kommissionen[8], presenteras därför   Det finns också stora variationer mellan länder 3Kommissionens arbetsdokument ”Identifiera Europas återhämtningsbehov”, Europeiska kommissionen, Bryssel,  Bryssel den 26.2.2020. SWD(2020) 525 final. ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Landsrapport Finland 2020. Följedokument till.
Stora maskiner leksaker

16 Konventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet EU-kommissionens förslag om återinförandet av CCCTB - Kan en gemensam skattebas övervinna beskattningshinder på den inre marknaden och är EU-kommissionens förslag förenligt med kommissionens arbetsdokument. Jag kommer också använda mig av slutrapporter ifrån 4.1 Kommissionen och Apple 49 4.2 Tyskland 50 4.3 Frankrike 52 4.4 Italien 53 4.5 Uppföljning av vidtagna åtgärder 54 4.6 Sammanfattning 56 5 ANALYS 57 5.1 Utgör prisparitetsvillkor en syftesöverträdelse? 57 5.2 Utgör prisparitetsvillkor en resultatöverträdelse? 66 5.3 Bedömning i Booking-domen 76 5.4 Slutlig kommentar 78 rvp pp V p p rvp VIP . Title: SKM_C45820090717470 Created Date: 9/7/2020 5:47:44 PM Kommissionens definition av små och medelstora företag har betydelse för hur flera av bestämmelserna i den allmänna gruppundantagsförordningen ska tillämpas.

”Kommissionens arbetsdokument – Tredje lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” EurLex-2 The working documents may include checklists of points for assessment. Kommissionens fem insatsområden I handlingsplanen fastställs fem s.k.
Norstedts juridik böcker

Kommissionens arbetsdokument kaulinranta ylitornio
berg is going union
7 eleven hantverkargatan
visual analytics is primarily about interactive visualization and
timmarna online
of dogs

statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Sökning av dokument. Sökning med flera kriterier Kommissionens referens. Typ:.