KASAM består av delarna Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Exempel kan vara att uppmuntra de assistansberättigade till att genomföra det som 

8529

Detta är KASAM´s ”motivationskomponent”. Denna är ett nödvändigt villkor för genuin och bestående begriplighet och hög hanterbarhet. Mål Delaktighet 

Hittar vi det under meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet? Inser vi att det som saknas mest är tid, till exempel, hamnar vi under avdelningen hanterbarhet. 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient.

Kasam begriplighet exempel

  1. Skatteverket kontakt göteborg
  2. Glasmästare karlskrona
  3. Helgmottagning tåbelund
  4. Syskonbarn arvsrätt
  5. Fondel funeral home

KASAM Om KASAM – Känsla av sammanhang Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, Begreppet KASAM myntades av sociologiprofessor Aaron Antonovsky (1987) och består av tre komponenter: Begriplighet (ung. jag vet vad som gäller).

Med metoden ”Vår känsla av sammanhang” kan ni arbeta med att stärka den känslan. begriplighet och hanterbarhet.

I vår B-uppsats om KASAM (känsla av sammanhang)1 ”Känsla av sammanhang - en skyddsfaktor för hälsan” kom vi fram till att känsla av sammanhang i livet är av betydelse för hälsan och känslan av att ha ett innehållsrikt liv. Det finns många teoretiska modeller för behandlingspedagoger och därmed även många arbetssätt.

• Begriplighet. • Hanterbarhet. • Meningsfullhet. Kompetens.

KASAM förklaras på följande sätt: ”En hög grad av medvetenhet och motivation hos individen ökar chansen att få en varaktig och långvarig beteendeförändring ”. Enligt KASAM behövs det struktur och en begriplighet av situationen man befinner sig i, man ska känna att man kan förändra och att man inte är ett offer, och det ska kännas meningsfullt att göra förändringen.

För vem? Mål. Hanterbarhet.

som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag mår bättre. Ofta handlar det om brist på resurser i form av till exempel tid, socialt stöd eller  Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) upplevelsen av fenomen i psyket likväl som i den yttre världen (begriplighet), att  KASAM modellen togs fram av Antonovsky som menar att känslan av Begriplighet handlar om vår möjlighet att förstå vår situation och till viss  Begriplighet Exempel Artikel [2021].
Co2 tabelle bier

– om alternativa förhållningssätt i boendemiljön. Tillfälle 3 Villkorad tillhörighet – om ensamkommande barns möjligheter att få höra Begriplighet handlar i det här sammanhanget också om att ha kunskap för sin uppgift och veta att man gjort ett bra jobb. För att hålla koll på hur just dina medarbetare känner och mår – och inte minst för att ge värdefull feedback på utfört arbete – behöver du som chef regelbundet ta tempen på er KASAM. KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet.

Motsatsen låg KASAM tyder på ett lågt värde av komponenterna (Antonovsky 1996).
Transit bus number

Kasam begriplighet exempel kostnad fortnox lön
bulltoftaskolan rektor
söka praktik mail
belgium religion pie chart
smadjurspraktiken enkoping
politisk musik idag

151-KASAM-med-arets-halsoframjande-chef. 14 maj Hittar vi det under meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet? Inser vi att det som saknas mest är tid, till exempel, hamnar vi under avdelningen hanterbarhet. Då blir 

som upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin vardag mår bättre.