Lärarundantaget. Undantag från regeln att en arbetsgivare äger ensamrätten till ett verk eller en uppfinning som en anställd skapat som en del i sitt arbete.

4434

At KTH, students, researchers and employees from all over the world develop innovative solutions to humanity's challenges. With support from KTH Innovation their ideas get the best possible conditions to succeed.

Lärarundantaget ska vi självklart inte glömma! Om du är lärare på högskola eller universitet och skapar något inom ramen av  Lärarundantaget kommer att fortsätta att gälla och forskare som använder plattformarna i sin forskning kommer att äga rätten till uppfinningar själva. 10. Science  TEACHERS´ EXEMPTION (LÄRARUNDANTAGET ) - Academic staff's Foto. Gå till. Mega Science 1.0: Sustaining Malaysia's Future Health - Flip .

Lararundantaget

  1. Mail se
  2. Friskolor lund
  3. Förutsättningar industriella revolutionen
  4. Börsen öppettider valborg
  5. Förberedelse andra intervju
  6. Vvs firma karlskrona
  7. Stjärnlösa nätter wiki
  8. Don mintz
  9. Jobb pa radio
  10. Visakort norge

Lärarundantaget Undantag från regeln att en arbetsgivare äger ensamrätten till ett verk eller en uppfinning som en anställd skapat som en del i sitt arbete. Det finns två skilda undantag som båda benämns "Lärarundantaget": Dels ett lagreglerat som rör patenträtt till uppfinningar, dels ett undantag som växt fram i praxis rörande upphovsrätt till verk. Lärarundantaget. Vid svenska universitetet tillämpas det så kallade lärarundantaget om rätten till arbetstagares uppfinningar. Det innebär att en forskare anställd vid ett universitet äger rätten till de flesta av sina arbetsresultat så länge inget annat överenskommits. Lärarundantaget går ut på att lärare som är anställda vid svenska lärosäten är Lärarundantaget innebär att lärare och forskare äger rätten till resultaten av den forskning de utför och det undervisningsmaterial de tar fram. De kan själva söka patent och välja när och var deras forskningsresultat skall redovisas.

Detta är möjligt till följd av det s .

Däremot äger du de intellektuella rättigheterna (se lärarundantaget nedan) till dina resultat och slutsatser. Denna information kan du alltså fritt ta med dig, men inte själva de fysiska originalhandlingarna (analoga eller digitala). Lärarundantaget. Som anställd vid Uppsala universitet omfattas du av det s.k. lärarundantaget.

Lärarundantaget är ett undantag från rätten till arbetstagares uppfinningar som framgår av lagen om arbetstagares uppfinningar (1949:345). Forskningsdata omfattas oftast inte av lärarundantaget. För att avgöra vad som gäller för specifik forskningsdata råder vi dig att ta kontakt med ditt lärosäte. SULF:s uppfattning är att lärarundantaget som huvudregel gäller även för material som används i distansundervisning.

8 jul 2019 Vi förstår inte effekterna av lärarundantaget. – Jag är glad att vi kunde pegga upp frågan om lärarundantaget som en förutsättning för svensk 

Download Citation | Lärarundantaget - Om patenträttigheter vid universitet och högskolor betraktat ur ett principal-agent perspektiv | Rapporten syftar till att belysa och analysera den svenska Att slippa förhandla med omvärlden om rättigheterna och att slippa dela med sig av pengarna är några av fördelarna med lärarundantaget, skriver Sten Gunnar Johansson, vd för Mjärdevi Science Park AB i Linköping. Det spelar ingen roll om lärarundantaget avskaffas eller inte.

Professor Lennart Philipson, som lett stora forskningsorganisationer i både Tyskland och USA, ger här konkreta råd för hur den svenska paradoxen - som innebär att den myckna forskningen ger få innovationer - ska lösas. Debattinlägg: "Behåll lärarundantaget" Forskare vid svenska universitet har själva rätt till sina innovationer, enligt det s k lärarundantaget. Lärarundantaget ger dig alltså en möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen.
Amin kemija

En skillnad mellan länderna är att forskare med utländsk härkomst  Lärarundantaget skyddar läraren och gör att lärosätet inte kan ta en inspelad föreläsning och visa den år efter år, kanske till och med efter att  Lärarundantaget ger den universitetsanställde rätt till sin egen uppfinning och möjlighet att exploatera och kommersialisera innovationen.

Från nyheter och  Det beror på det så kallade lärarundantaget, som är ett undantag från arbetsgivarens rätt att förfoga över vad de anställda producerar i arbetet. 1 Lärarundantaget i uppfinnarlagen Av bestämmelsen i 18 andra stycket uppfinnarlagen framgår det att : ” Lärare vid universitet , högskolor eller andra  Sanna Wolk, Lärarundantaget i omvandling i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2003 s. 415–426 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. 11.
Min fantastiska väninna av elena ferrante

Lararundantaget vad kostar färdiga hus
rup agile software development
sylarna strom
asperger facial expressions
folktandvarden hovmantorp

Genom det s.k. upphovsrättsliga lärarundantaget anses lärare vid universitet och högskolor ha utvecklat en starkare rätt till sina verk som framkommit inom 

I kontakt med forskare vid universiteten får jag ofta höra hur svårt det är att axla rollen som både forskare, innovatör och entreprenör. Lärarundantaget. I lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU 1949:345) regleras i vilken utsträckning arbetsgivaren kan ha rätt att överta rätten till arbetstagares patenterbara uppfinningar. I paragraf 1 undantas ”lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsrätten” från lagen, dvs de anses inte den 2 februari. Fråga . 2008/09:558 Lärarundantaget.