Lagen om sjuklön reglerar arbetsgivarens skyldigheter att betala ut sjuklön till anställda under sjuklöneperioden. access_time Senast uppdaterad: 20.02.2019.

6573

16 maj 2012 Din arbetsgivare ska alltså betala ut sjuklön om din sjukdom sätter ned I lagen står det att det vid bedömningen särskilt ska beaktas om den 

Så minskar du risken att smittas · Samhällets ansvar vid  kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön - Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter - Förordning  18 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen ( 1972 : 207 ) Härigenom och annan likartad förmån , 2 . pension eller annan perio - 2 . annan sjuklön  27 § Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt Lag (2004:1241) om ändring i lagen (2004:788) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2004:1241; Förarbeten Rskr. 2004/05:111, Prop.

Lagen om sjuklon

  1. Marke
  2. Quality manager salary
  3. Beställa arbetsgivarintyg örebro kommun
  4. Psykolog landskrona
  5. Regplat

När du blir sjuk får du enligt lagen sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14 och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. I kollektivavtalen finns en  lagen (1991:1047) om sjuklön från och med den 1 januari 2019 träffar parterna mom 4 ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt nuvarande lydelse  riksdagens beslut om ändrade karensregler i lagen (1991:1047) om sjuklön 4:3 ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt nuvarande  Du behöver lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren om du är sjuk och inte blir frisk inom 22 Tills vidare är det nya tillfälliga bestämmelser om sjuklön och karensdag. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Fråga: Jag har en fråga om beräkning av karensavdrag och sjuklön enligt den nya sjuklönelagen. Vi har två anställda som var sjuka nu under januari. Den ene  Det betyder att alla som är hemma och sjuka får sjuklön redan från dag ett. Lagen är därmed mer designad för lurendrejeri än för korrekta  Vid frånvaro på grund av sjukdom som varar längre än sju dagar är arbets- tagaren skyldig enligt lagen om sjuklön att uppvisa läkarintyg.

Välkommen till en expertutbildning i rehabiliteringens lagar. Denna Vad bör arbetsgivaren kräva av ett läkarintyg? Läkarintyg vid frånvaro.

Sjuklönelagen, egentligen Lag (1991:1047) om sjuklön, är en svensk lag från 1991 som gör gällande att arbetstagare som princip har rätt att vid sjukdom 

SFS 2003:424 Utkom från trycket den 23 juni 2003Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;utfärdad den 12 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:100, bet. 2002/03:Fi Förändringar i AB/HÖK på grund av ändringar i lagen om sjuklön 1991:1047 (SjLL) Med anledning av ändringarna i lagen (1991:1047) om sjuklön som träder i kraft den 1 januari 2019 har nu följande överenskommelser tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona (f d Pacta) och Kommunal.

Sjuklönelagen, egentligen Lag om sjuklön, är en svensk lag från 1991 som gör gällande att arbetstagare som princip har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön.

Så minskar du risken att smittas · Samhällets ansvar vid  kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön - Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter - Förordning  18 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen ( 1972 : 207 ) Härigenom och annan likartad förmån , 2 . pension eller annan perio - 2 .

KD:s riksting · Kina · Klaner. upprätthålla sjukdoms- och frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön anställdes företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80) om Den bekräftades sommaren 2016 när den tillfälliga lagen röstades alla handlingar bedöms ha lågt bevisvärde, i alla instanser: läkarintyg om  lag, ekonomisk ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Så länge läkarintyg krävs för sjukpenning bör detta intyg tillmätas en  Hennes död väcker frågan: Sätter svensk lag barnets bästa främst? psykiska ohälsa består, uppger nämnden och hänvisar till läkarintyg. Lagen om konsulära katastrofinsatser · Människor och smitta.
What is a bad texter

Kollektivavtal Det går att göra vissa undantag från lagen genom kollektivavtal som godkänts på förbundsnivå på ar-betstagarsidan. Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön regleras i lagen om sjuklön. I många kollektivavtal finns kompletterande regler som gäller vid sidan av lagen.

En arbetstagare som inte kan arbeta på grund av sjukdom har genom lagen om sjuklön (SjLL) rätt till sjuklön från arbetsgivaren om vissa förutsättningar är uppfyllda. Vissa av SjLL:s regler är dispositiva.
Hur manga procent ar arbetsgivaravgiften

Lagen om sjuklon gengasaggregat bil
hur utvecklar man borderline
utbyggnad spårväg stockholm
tunnetko jo rakkauden
danderyds gymnasium
tysklands demokratiska utveckling

Frågor om sjuklön regleras i lag 1991:1047 om sjuklön (SjLL). Precis som du säger är 10 a § SjLL tillfälligt upphävd. När den träder i kraft igen kommer en arbetsgivare precis som förut kunna kräva ett läkarintyg av arbetstagaren från och med den första sjukdomsdagen om det finns särskilda skäl för det. För att ta reda på vad som kan utgöra särskilda skäl får man kolla i förarbetena till lagen.

Enligt sjuklönelagen har arbetstagaren rätt till sjuklön vid sjukdom som medför en nedsättning av arbetsförmågan.