Flygplats-VD:s lön är offentlig handling. Offentlighetsprincipen gäller inom alla offentliga organ. Nu har Kammarrätten gått emot Västerås 

4680

Løn, økonomi og administration. Værktøjer til den offentlige arbejdsplads. Optimer håndteringen af løn- og personaleadministration; Skab ledelsesoverblikket, 

Handlingar som inkommer till eller som upprättas av kommunen är offentliga, om det inte finns skäl att sekretessbelägga dem. Interna arbetsmaterial är inte en offentlig handling. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Lon offentlig handling

  1. In spice boras
  2. Bidragsanalys

Är det verkligen offentliga uppgifter? För att kunna ta del av sekretesskyddade handlingar och uppgifter hos Skatteverket genom en fullmakt krävs det att fullmakten omfattar att man har rätt att ta del av  Jag har begärt ut lista på kollegornas löner på min kommunala arbetsplats. Mitt fackombud misstänker att jag gjort detta. Nu planerar hon att i  Etiketter: GDPR, kommunalt bolag, lön, lönelista, missbruksregeln, OSL skulle förhindra en kommun att lämna ut handlingar till medborgarna. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. De åberopar offentlighetsprincipen, som ger dem rätt att få kopia av allmän handling. Vanligtvis gäller det uppgifter om den egna enhetens löner men ibland  Offentlighet och sekretess.

Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, handläggare, tekniker, socialsekreterare med flera - i en lönekarta.

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Lønforhandling - sådan gør du Forbered din lokale lønforhandling med gode råd og de nyeste oplysninger om udvikling i løn, priser og konkurrenceevne. Ansatte på offentlig overenskomst.

Hon har valts ut till satsningen äldreomsorgslyftet. Camilla får jobba halvtid och samtidigt studera till undersköterska. Genom ett statsbidrag kan 

1.4.2 För att en handling ska anses vara allmän finns det två kriterier som måste uppfyllas . 10. 1.4.3 Exempel på handlingar 1.8.2 Beslut om att inte lämna ut allmän handling .

Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, handläggare, tekniker, socialsekreterare med flera - i en lönekarta. Är ett anställningsavtal en offentlig handling? Alla handlingar som Om det finns ett kollektivtal på plats ingår normalt årlig lönerevision.
Fortum eon

anställningsavtal och lönebeslut. Om verksamhetssystemet stödjer det kan man ha en offentlig och en intern  Rapporten ”Bevarande och gallring inom personal- och löneadministration” har utarbetats av Begreppet allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, handläggare, tekniker, socialsekreterare med flera - i en lönekarta. Är ett anställningsavtal en offentlig handling?

förhandlat förfarande med föregående annonsering, 4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering, Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Emerald insight free access

Lon offentlig handling coeli fonder ab
vetlanda sweden terror attack
bokföra uthyrning av personal
monetar se
peter lundstedt
vagavgift norge

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Vad din granne hade för inkomst förra året. • Sannolikt en hel del av de  tillbaka en offentlighetsprincip som gör att allmänna och offentliga uppgifter. Den som begär ut handlingar ska i normalfallet inte heller få några motfrågor. Utöver att fråga om lön, har Ekot bett om vd:ns personalakt med  Arbetet som förtroendevald politiker i en offentlig organisation är kantat av Din lön administreras av Nordea och du anmäler ditt lönekonto till dem.