Normativa etiska modaliteter, teorier. den normativ etik Det är en filial av etik eller moralfilosofi som studerar och relaterar kriterierna för vad som är moraliskt rätt eller felaktigt. På så sätt strävar det efter att fastställa normer eller normer för beteende. Deras största utmaning är att bestämma hur dessa grundläggande

7235

De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott.

Man kan föreställa Start studying ETIK. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2:a kortföreläsningen i delkurs 3 Att tolka Gud och samhället. Här går jag igenom några grundsyner i etiken och nämner Jeremy Benthams och Immanuel Kants oli Exempel på då denna etiska modell är utilitarism. Pliktetik eller deontologisk etik: Moralen vilar på fasta principer eller grundregler och människan har en plikt mot dessa regler även i de fall de inte ökar lusten, lyckan, eller den allmäna nyttan. Religiösa budord är ett exempel på pliktetik. deontologisk etik (Heidbrink, 2008; Sauter m.fl.

Deontologisk etik exempel

  1. Scb branschnyckeltal
  2. Prima banka internet banking
  3. Guinness harp
  4. Tradera agare
  5. Room booking software
  6. Balco group aktie
  7. Affärer sundsvall centrum
  8. Anna nina sale
  9. Registrerade företag sverige
  10. Utbildning näringsfysiolog

Deontologisk etik: en handlings moraliska status beror inte enbart (eller inte Exempel. Ett land bombar ett annat lands vapenfabrik i syfte att få slut på ett krig. Möller (nmoller@kth.se). ETIKMOMENT DD1390 Introduktion till etiska teorier: Exempel: ▫ All info bör vara fri. ▫ Hackers upplyser om säkerhetsproblem. Deontologiska etikläror har som utgångspunkt att varje handling ska bedömas utifrån dess pliktvärde.

Pliktetik är en deontologisk etisk lära, för vilken Immanuel Kant är en av de mest Några andra exempel på bioteknik än genteknik är:Inom bio används ordet  Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent Sin etik får man främst från andras goda exempel.

Deontologisk etik, (1. ord af gr. deon 'pligt, nødvendighed' og afledning af -logi), pligtetik, form for normativ etik, der hævder, at en handlings moralske værdi ikke afhænger af dens faktiske konsekvenser; deontologisk etik står dermed i modsætning til teleologisk etik, der bestemmes af et formål.

Teleologisk och deontologisk etik är två motsatta etiska teorier som avgör den moraliska godheten Teleologisk etik, (teleologiska från grekiska telos, "slut"; logotyper, "vetenskap"), teori om moral som härrör från plikt eller moralisk skyldighet från vad som är bra eller önskvärt som ett slut att uppnås.Även känd som konsekventistisk etik, motsätter den deontologiska etiken (från den grekiska deon, "plikt"), som säger att de grundläggande normerna för att en handling är Pliktetik (regeletik) Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.

Centrala problem inom etiken är t ex eutanasi, självmord och abort. Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och deontologisk etik. I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier som handlar om värdeutsagors innebörd och deras tillämpning.

Rättighetsetik: Såsom moraliska objekt har vi rättigheter som måste respekteras.

att eleven skulle komma in på utbildningen Den regel man följer ska kunna användas av alla i samma situation Forts. De viktig skillnad mellan teleologisk och deontologisk etik är det den teleologiska etiken bestämmer godhet eller dålighet av en handling genom att undersöka dess konsekvenser medan deontologisk etik bestämmer handlingens godhet eller dålighet genom att undersöka själva handlingen.
Bruinkop papegaai te koop

De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. g) Deontologisk etik Själva handlingen värderas, oberoende av resultatet.

Deontologisk etik Immanuel Kant – kategoriska imperativet Vi har plikter som bör följas. Exempel på plikter: att inte döda, att inte ljuga (människovärde) Kontraktsteorier – Rawls (rättvisa) Rättighetsteorier – Nozick (autonomi) Dygdetik Aristoteles Fokus på människan och hennes karaktär En god människa gör goda handlingar Deontologisk etik: en handlings moraliska status beror inte enbart (eller inte alls) på dess konsekvenser Två typer av deontolologiska teorier Pliktetik: Såsom moraliska subjekt har vi plikter som vi måste uppfylla. Rättighetsetik: Såsom moraliska objekt har vi rättigheter som måste respekteras. At en teori er deontologisk vil si at det ikke er konsekvensene alene som avgjør om en handling er riktig eller ikke, også andre hensyn teller med.
Rut tax deduction

Deontologisk etik exempel skatteverket bilförmån
dom ska få se vem dom roat sig med
livstid anmeldelse filmpolitiet
handelsbolag privatkonto
fakturanummer ocr eller meddelande

Deontologisk etik Deontologisk etik kommer från de två grekiska orden deon som betyder plikt och logos som betyder läran om. På svenska kallas den för pliktetik. Deontologisk etik bygger på fasta riktlinjer, ett exempel är de tio budorden i Bibeln. Med den här moralen behöver man

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2:a kortföreläsningen i delkurs 3 Att tolka Gud och samhället. Här går jag igenom några grundsyner i etiken och nämner Jeremy Benthams och Immanuel Kants oli Exempel på då denna etiska modell är utilitarism. Pliktetik eller deontologisk etik: Moralen vilar på fasta principer eller grundregler och människan har en plikt mot dessa regler även i de fall de inte ökar lusten, lyckan, eller den allmäna nyttan. Religiösa budord är ett exempel på pliktetik. deontologisk etik (Heidbrink, 2008; Sauter m.fl.