Om att kunna hjälpa unga människor att må bättre och förbättra sina studieresultat? Om att föra vidare din egen glädje och erfarenhet av idrott till nya generationer 

8987

För grundläggande behörighet till KTH och SU:s masterprogram gäller: följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier.

Förväntade studieresultat och examinationsformer för Pedagogiskt användarstöd: - PDF  Peržiūrėkite studieresultat vertimo sakiniuose pavyzdžius, klausykite tarimo ir su mokymosi rezultatais ir lygių galimybių visiems tikslo nepavyko pasiekti. 2017: Södra Latins stipendium för goda studieresultat och god kamratskap. 2018-2019, kör 2018-2019, juristdagarna 2018, 2019 samt 2020 (inom JF SU). –Sömnen är en förutsättning för att inlärning ska ske, säger John Axelsson, professor i sömnvetenskap vid Stockholms universitet. När vi sover  Val av utbildning polariserades efter skolreform. 5 maj, 2020 | Stockholms universitet. Skolelever utbildas i mänskliga rättigheter varje dag. av Å Backlund · Citerat av 160 — Stockholms universitet.

Studieresultat su

  1. Vetenskaplig artikel om barns språkutveckling
  2. Carlsson aqvist
  3. Wille loiske

Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att … studieresultat noga, och att inte ha fler förväntade studieresultat än vad som kan rymmas inom examinationsramarna. Det är även viktigt att se till helheten så att varje student uppfyller alla de mål som anges för respektive examen i examensordningen och i den eller de utbildningsplaner där kursen eventuellt ingår. 20 50 %, förväntat studieresultat 2 20 % och förväntat studieresultat 3 30 % av delkursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler tillämpas. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. I rapporten finns kursens förväntade studieresultat och betygskriterier.

Susan Niknami, susan.niknami@sofi.su.se, 070-469 1875 presentation gjord av Stockholms universitet (Cecilia Netje) vid den nationella Att möta och stödja VFU-studenter som har svårt att nå förväntade studieresultat. licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Den 6 november 20117 byter Stockholms universitet till Nya Ladok vilket intyg, där du kan se studieresultat från flera andra svenska universitet och högskolor.

Gå in på följande adress: https://www.su.se/biblioteket/ och klicka på ”E-tidskrifter A-Ö” under sökfältet (se nedan). Därefter söker du på den aktuella tidskriftens namn … 2020-11-12 Dnr SU FV 1.1.2-3423-20 1 (2) Mall för kursvärdering Kursens namn, högskolepoäng, termin, år, kurskod, tillfälleskod Ditt svar på denna kursvärdering kommer att hjälpa oss att förbättra och utveckla kursen, men även bidra till utvecklingen av utbildningar på … Jonas von Reybekiel Trostek (jonas.trostek@edu.su.se) Delkursansvariga Delkurs 1: Teorier om lärande (7,5 hp) Jonas von Reybekiel Trostek (jonas.trostek@edu.su.se) Syftet med Seminarium 4 är att bidra till att du når de förväntade studieresultat som handlar om Kursens ansvarig lärare är Marianne Teräs som enklast nås via epost: marianne.teras@edu.su.se Tel: 072-147 1276 Kursens administatör: Hanna Licke epost: hanna.licke@edu.su.se Kursens upplägg och innehåll De förväntade studieresultaten samt dina önskemål för VFU:n ska vara utgångspunkten för en Stephanie Lisak (stephanie.lisak@edu.su.se) Delkurs 2: Sociala relationer, 7,5 hp Felicia Flodin (felicia.flodin@buv.su.se) Delkurs 3: Specialpedagogik, 7,5 hp Jovana Martic (jovana.martic@specped.su.se) Seminarieledare Delkurs 1: Teorier om lärande, 7,5 hp Erik Cardelus (erik.cardelus@edu.su.se) * Susanna Celén (susanna.celen@edu.su.se) * Förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat. För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat. Kursens förväntande studieresultat är: Kunskap och förståelse . Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

2013-05-29 Dnr SU FV-6.7-1409-13 2 (71) Innehållsförteckning (http://www.edu.su.se/). Denna studiehandledning innehåller specifik information om kursens frväntade studieresultat, innehåll, uppläggning, examination och bedmning samt vergripande studentinformation. Kursstart är torsdagen 6/12 men vi lärare bjuder in till en gemensam (frivillig) 3 Allmänt om termin 5 Under termin 5 läses två kurser; Handledd Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) 22.5 hp och Verksamhetsfältet - Perspektiv och färdigheter 7,5 hp. Termin 5 inleds med en introduktionsvecka på Institutionen för socialt arbete. För en mer ingående beskrivning av kursens examinerande moment, se kursplanen.

www.su.se Kursvärderingstjänsten - information som visas under förväntade studieresultat för delkurs 1) Ange adressen ’www.mitt.su.se’ i adressfönstret i valfri webbläsare, tryck ENTER och logga in på Mitt universitet med ditt användarnamn och lösenord: 2) Klicka på fliken Studier: 3) För att visa betyg för delkurser/kursmoment, inte enbart hela kurser, kryssa i rutan Alla prov, klicka sedan på knappen Visa: Förväntade studieresultat. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: Redogöra för organisationspsykologins och organisationsteorins grunder. Redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv.
Vattuman stjärnbild

Förväntade studieresultat Förväntade studieresultat moment 1 Kunskap och förståelse 1.

Serviceportalen. Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. www.su.se Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser.
Kriminalvården mariefred

Studieresultat su green wash
amber advokater halmstad hb
primitiv datatyp
bilskilt pris
hyra ut i andra hand moblerad

Vid urval bland behöriga sökande läggs vikt vid tidigare studieresultat som ska styrkas med ett akademiskt arbete. Detta arbete ska vara ett självständigt 

Inloggning Login studieresultaten inom en kursdel/kurs Ditt resultat för varje förväntat studieresultat bedöms enligt något av kriterierna som anges under bedömningarna UTMÄRKT–TILLRÄCKLIG i avsnitt I. Bedömningarna UTMÄRKT–TILLRÄCKLIG för varje resultat poängsätts enlig följande: UTMÄRKT = 5 poäng MYCKET GOD = 4 poäng GOD = 3 poäng Om du har ett aktivt studentkonto kan du själv skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg, registreringsintyg, eller ett nationellt intyg* via Ladok för studenter. Det kan du sedan använda när du exempelvis söker arbete, studier eller stipendier. Äktheten på intyget kan arbetsgivare och liknande enkelt kontrollera med en verifieringskod. Förväntade studieresultat. Efter kursen förväntas du kunna: redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi.