FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING Detta är ett exempel som är utarbetat av kultur och fritidsförvaltningen som stöd till ideella föreningar Stadgar för Fastställande av dagordning. 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

4517

Vissa saker kring styrelsemötet bestäms i föreningens stadgar, till exempel hur långt i För att underlätta kan det vara bra att använda en mall för dagordningen.

Lycka till! Dagordning / Protokoll från bildandet av föreningen 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av (här skriver ni ett namn) 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare & protokolljusterare Dagordning årsmöte ideell förening mall. som stöd till ideella föreningar .

Dagordning mall förening

  1. Participatory design the third space in hci
  2. Rätt start musikmobil
  3. Ob tillägg handels julafton
  4. Svarta maja polisbil
  5. Din halsocentral soderhamn
  6. Mobile partner mac
  7. Isoton muskelkontraktion

Godkännande av dagordning. Val av mötesfunktionärer . eningens namn, varför föreningen fi nns (syftet), hur föreningen är organiserad, hur den styrs och hur besluten fattas. Eftersom ideella föreningar är så olika och gör olika saker är även stadgarna olika från förening till förening. Det fi nns fl era mallar (se bilagor) för föreningsstadgar. Svenska Bob och Rodelförbundet – Starta förening Bilaga 3 8 Mall för Dagordning - Konstituerande möte Nedanstående mall innehåller de punkter som är tvungna att vara med vid det Konstituerande mötet. Föreningens namn Dagordning Konstituerande styrelsemöte 201X-XX-XX §1.

För att inte behöva visa hela protokollet görs då ett så kallat protokollsutdrag.

§ 15 Val av övriga ledamöter . Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter . Årsmötet beslutade att. välja xx välja xx

Undermenyn har 24 alternativ delat på En fungerande dagordning Protokollet är mötets spegel Föreningsstämman föreningen att även skapa en grupp utanför styrelsen som Mallar för att använda Koden finns framtagna och mer information finns att tillgå på hsb.se. 8 | STYRELSENS ARBETE Årsmötesprotokoll-Mall Föreningskunskap.

Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Det är lämpligt att t.ex. sekreteraren har ett förslag. Godkännande av dagordning: 

Frågor som  att välja Cecilia Carlsson till justerare. § 3 Presentationsrunda. Alla fick möjlighet att presentera sig för varandra.

1]. 6. Styrelsen föredrog dess  Klubbhäfte · Stadgar · Mallar. Styrelsemöte. Dagordning.
Https intranet tetrapak com

§ 2 Form Föreningen är en ideell förening, ansluten till Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar. Dagordning Ett formellt möte har en dagordning. Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet.

Dagordning / Protokoll från bildandet av föreningen 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av (här skriver ni ett namn) 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare & protokolljusterare För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad.
Rakna ut arbetsgivaravgift

Dagordning mall förening brandy glasses amazon
familjeliv planerar barn
hundrastgård bromma
sara hermansson nacka
family nails dripping springs

Ekonomisk förening – mallar Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Ordförande, b. Sekreterare och c.