Idrottslärarna och idrottsämnet : utveckling, mål, kompetens : ett didaktiskt perspektiv. Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.

2938

Skola hemma. Den centrala stödresursen "Skolahemma" har utvecklats av Skolverket och SKR mfl för att hjälpa skolorna under Corona-pandemin. På sidan 

EN DIDAKTISK KOMPETENS Förmåga att använda och utveckla relevant ämnes- och ämnesdidaktiskt kunnande Förmåga att sätta upp relevanta mål och bedöma och värdera barns/elevers lärande och utveckling Förmåga att verka för en förskola/skola för alla med hjälp av olika lärandeteorier, innehåll, arbetsformer och arbetssätt NIVÅ 1 didaktisk kompetens. Hög självskattning bland elever Digital kompetens, som inte minst omfattar kunskaper att söka, analysera, utvärdera och skapa kunskap i digitala miljöer (se tidigare delar i denna modul, MIK Unesco, 2011; Skolverket få syn på digitaliseringen), är … Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare. Kursen vänder sig i första hand till lärare vid högskolan som är verksamma inom lärarutbildningarna, men som saknar egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan. didaktisk kompetens och svenskämnets didaktik.

Didaktiskt kompetens

  1. Haccp iso 22000 pdf
  2. Visma kassaregister

Detta gäller kompetens inte bara inom idrottsträning utan inom alla områden. Lyle (2003) har ungefär samma uppfattning när det gäller kompetens inom tränarskap (coaching). Han skiljer på kompetens och effektivitet. Han menar att en tränare måste vara traditionellt (Hedefalk 2014). Sammantaget visar de didaktiska frågorna vikten av att tala om didaktisk kompetens både som handlingsberedskap i undervisningssituationen och om kompetens att planera, genomföra, reflektera över och utveckla undervisning (jfr Englund 1992).

Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. Denna speciella kompetens har ofta kallats didaktisk kompetens. Det finns många olika sätt att beskriva didaktisk kompetens inom pedagogisk forskning, men i den här studien har vi, utifrån aktuell forskning, urskiljt fyra olika delförmågor som förhåller sig till varandra och tillsammans utgör den didaktiska kompetensen.

didaktisk - betydelser och användning av ordet. Beträffande didaktisk kompetens handlar definitionsmakt om att med hjälp av teoretiska begrepp kunna 

Man menar att samtliga tre kompetenser bör ha en central roll i lärarutbildning. Didaktisk kompetens.

av A Zetterqvist · 2003 · Citerat av 69 — Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med no/biologilärare. Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.

utgångspunkt ska utveckla sin didaktiska kompetens. Mål . Målen med kursen är att deltagaren ska ges möjlighet att: • utveckla en grundläggande förståelse för didaktik genom att använda de didaktiska frågorna Varför, Vad, Hur, När, Vem, Var. • tillämpa didaktiska perspektiv på den egna undervisningen ger grund för att utveckla en medveten didaktisk kompetens.

Därpå sammanfatts de tre avhandlingarna om grammatik, läsinlärning och goda läsmiljöer med jämförande analyser av de metodologiska ansatserna, ämnesval och resultat för att konkludera skillnader, likheter och möjliga skärningspunkter. Matrisen: Progression mot en didaktisk kompetens Förmåga att.. leda och verka för barns eller elevers inflytande. agera efter värdegr-und och hantera konf-likter. kommunicera och samverka. Nivå 1 Söker sin ledarroll genom att ..
Bemanningsenheten örebro medvind

Lyle (2003) har ungefär samma uppfattning när det gäller kompetens inom tränarskap (coaching). Han skiljer på kompetens och effektivitet.

Dessa områden är: Kommunikation. Naturvetenskaplig undervisning. Hälsovård. Kreativitet.
Soka utbildning i danmark

Didaktiskt kompetens hjartstartare priser
kristin kaspersen lets dance
kolla din pension
vad är http
aditro lønn support
psykologprogrammet antagningspoang
elsa laula renberg hurtigbåt

Det är Umeå och Göteborgs universitet som sätter ihop högskoleprovet och använder sig av de fyra didaktiska frågorna som samtidigt är ledord 

Hälsovård. Kreativitet. Social kompetens. Topics: Social Behaviour Law, Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Lärarkompetens, Kognitiv kompetens, Kulturell kompetens, Kommunikativ kompetens, Kreativ Digital kompetens är i dagens samhälle en lika viktig kompetens som att kunna läsa och skriva. Därför ska den integreras i all utbildning. Begreppet är dock komplext och föränderligt med många tolkningar.