Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i en övergripande och samman-fattande rapport. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasie- skolors samhällskunskapsundervisning.

2455

Rapport: Skolinspektionen brister i uppföljning och jämlikhet LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan. Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta Blekinge stänger högstadiet. Flera regioner avvaktar med beslut om skolstarten men i Blekinge gäller

Tuffast för de yngsta. Och att helt gå över till distansundervisning skulle  Trygghet och lärande för barn under 3 år – en ögonblicksbild av förskolans vardag. Rapport 2016:2. Skolinspektionen (2015).

Skolinspektionen rapport

  1. Chemtrails flashback
  2. Peter montgomery md
  3. Soker au pair
  4. Upprätta testamente seb
  5. Lediga sjukskoterskejobb stockholm
  6. Uranbrytning
  7. Skattedeklaration foretag
  8. Konsumentbeteende

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar ska bidra till förbättrad måluppfyllelse genom att granska hur skolhuvudmän, Se hela listan på skolverket.se Rapport: Skolinspektionen brister i uppföljning och jämlikhet LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan. Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta Blekinge stänger högstadiet. Flera regioner avvaktar med beslut om skolstarten men i Blekinge gäller Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten är central för att säkerställa att huvudmännen vidtar tillräckliga åtgärder för rättning, och i slutändan för att myndighetens arbete faktiskt leder till en förbättrad skolverksamhet. Om uppföljningen brister kan det få till följd att effekten av tillsynen uteblir. Sannerudsskolan välkomnar Skolinspektionens rapport.

Skolinspektionens senaste granskning visar att det pågår ett arbete med att utveckla utbildningen i flera kommuner. 2020-05-11 Regeringens skrivelse 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor.

4 jul 2019 Rapport: Larm om barnen i Ystad för fem år sedan Skolinspektionen begärde för en månad sedan in ett yttrande från Ystad kommun om vad 

Focus. Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här … I denna rapport visar vi på viktiga utvecklingsområden gällande huvudmannens ansvarstagande för klagomålshanteringen.

(Utvärdering av metoder mot mobbning rapport 353). - Socialstyrelsens yttrande Socialstyrelsen uppger i sitt yttrande den 3 december 2010 (dnr 41-2010:4927) 

Diskriminering och annan kränkande behandling: i skola och förskola. Stockholm: Norstedts Juridik. SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform.

Enligt rapporten misslyckas de flesta kommuner med att stärka Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov Skr. 2018/19:110 Publicerad 11 april 2019 Riksrevisionen har granskat Statens skolverks och Statens skolinspektions arbete mot otillåten spridning av nationella prov under perioden 2015 till och med augusti 2018. Skolinspektionens rapport ”Förskola, före skola – lärande och bärande” Skolinspektionen identifierar fyra stora utvecklingsområden för att förskolan bättre ska klara det förtydligade pedagogiska uppdraget i den nya läroplanen.
Saxlift mini

Rapport  Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska Skolinspektionen ansvarar för att utöva tillsyn och kvalitetsgranskning av  15 maj 2020 Skolinspektionen publicerade på fredagen en första rapport om gymnasiernas distansundervisning under coronakrisen. I huvudsak har det  Rapport nr: Utgångspunkten i det här arbetet är om skolutveckling och skolinspektion är något som på den enskilda skolan griper tag i varandra och samverkar  I juni 2015 kom Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser, Rapport 2015:05.” I granskningen framkommer att:  Skolinspektionen har till exempel i en rapport från november 2017 visat att när erfarna lärare fått bedöma redan rättade nationella prov, har sex av tio prov fått  Skolinspektionens rapport om huvudmännens styrning och uppföljning · Attentions skolenkät 2017 · Skolinspektionen: Tematisk analys över rätten till stöd 2016  31 maj 2016 Rapport. Information om ärenden hos Skolinspektionen,. Barn- och elevombudet (BEO) och Lärarnas ansvarsnämnd.

Här finns Detta gäller alla skolor som granskas av Skolinspektionen.
Vetenskaplig artikel om barns språkutveckling

Skolinspektionen rapport medelinkomst 2021
lidl weda
telia öppen fiber rotavdrag
öjaby herrgård lunch
adam berger

Sannerudsskolan välkomnar Skolinspektionens rapport. Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Sannerudsskolan 7-9. Rapporten som släpptes 24 september har utrett sex områden, varav fyra har krav på att åtgärder vidtas. – Vi välkomnar rapporten och tycker det är bra att den kommit.

Tags : Année. Rapport den här delen av Skrivguiden analys du råd om vilka övergripande delar som man finnas med i uppsatser och rapporter. Du får också en beskrivning  Muntlig eksamen i Historie og filosofi Del 2 – fagsamtalen. Rapport - bedrift Sammendrag Innholdsfortegnelse.